Portre

Portrenin sözlük anlamı, konusu insan olan resim. Edebiyattaki anlamıysa; birisini, okuyucuya fiziksel ve ruhsal yönden tanıtan yazıdır. Portre, ruhsal portre ve fiziksel portre olmak üzere iki türdür. Portre, insanın kişilik özelliklerini (duygularını, düşüncelerini, beğenilerini, tutkularını, alışkanlıklarını kusurlarını…) tanıtıyorsa ruhsal portre adını alır. Ruhsal portrede kişinin iç dünyasından söz edilir. Ruhsal betimleme yapılmadan önce, tanıtılacak kişiyle ilgili sağlam gözlemler yapılmalıdır.

Portre, kişiyi dış görünüş özellikleriyle tanıtıyorsa (boyu, ağırlığı, göz rengi, saçları, vücut yapısı, konuşma biçimi…) fiziksel portre adını alır. Fiziksel portrede kişinin belirgin, çarpıcı özellikleri kalın çizgilerle anlatılır. Anlatıma canlılık katmak, kuruluktan kurtarmak için gerekirse benzetmeler yapılır.

Portre oluştururken fiziksel ve ruhsal nitelikler betimleyici anlatım biçimiyle verilir. Bunu yaparken de çok iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmak gerekir. Portresi yapılan kişinin verilmek istenen nitelikleri, okurun gözünde canlanmalıdır; bu bir anlamda sözcüklerle resim çizmedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir