Gorgoda Nedir? Kimdir?

Posta Servis Nezaretçisi

Posta dağıtım hizmetlerini koordine eden ve denetleyen kişidir. Posta Servis Nezaretçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre […]

Posta dağıtım hizmetlerini koordine eden ve denetleyen kişidir. Posta Servis Nezaretçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Posta rotalarını, toplama ve dağıtma noktalarını planlamak,
b) Ulusal posta dağıtım hizmetleri ile mahalli olarak koordinasyon kurmak,
c) Gelen postayı alıp dağıtmak, kontrol etmek, ödemeleri iptal etmek, mektupları ayırmak, paketleyip parsellemek, kayıtlı postayı bildirmek, ayrılan postayı göndermek, dağıtım ve geri kalan işleri yapmak,
d) Posta görevlilerinin faaliyetlerini koordine edip denetlemek,
e) Güvenlik önlemlerinin uygulanması için genel talimatlar vermek,
f) Personelinin devam durumunu izlemek, posta çantalarını açılmasına nezaret etmek,
g) Dağıtıcılarını dağıtıma çıkıp çıkmadıklarını, dağıtılacak posta ve tebligatın dağıtım defterine işlenip işlenmediğini kontrol etmek,
h) Dağıtılmayan posta ve tebligatın dağılmayış nedenini araştırmak,
i) Dağıtıcıların daireye dönüş saatlerini deftere işlemek,
j) Adres noksanlığı ve diğer nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen posta ve tebligatların üstüne gerekli şerhleri düşerek imzalatmak,
k) Dağıtıcılar arasında iş bölümü yapıp, mesaiye kalacak dağıtıcıları tespit etmek,
l) Dağıtıcıların telgraf dağıtacağı bölgeyi tespit edip, dağıtılacak telgrafları sefer defterine kayıt ederek, imza karşılığı dağıtıcılara teslim etmek,
m) Telgrafların servis işaretine ve dağıtım haline göre sıraya konmasını sağlamak,
n) Dağıtıcıların iade edilmek üzere verdikleri telgrafların üzerine düştükleri şerhlerin doğruluğunu kontrol etmek,
o) Posta sevki düzenine ters düşen durumlar ve eksikler için gerçekleme kağıdı düzenlemek,
p) Posta gönderilerinin varış noktalarına ve özelliklerine göre yapılan ayırımlarının sıhhatli şekilde yapılıp yapılmadığını sondajlama yöntemine göre kontrol etmek,
q) Eksik ve hatalı yapılan işlemleri için personeli uyarmak,

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021