Gorgoda Nedir? Kimdir?

Poteyaj Operatörü

Metal döküm işlemlerinde katılaşmaya yön vermek,kalıbı korumak ve kaliteyi artırmak amacıyla döküm kalıplarını kullanım öncesi refrakter malzeme ile kaplayarak döküm işlemlerine hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Poteyaj Operatörü, […]

Metal döküm işlemlerinde katılaşmaya yön vermek,kalıbı korumak ve kaliteyi artırmak amacıyla döküm kalıplarını kullanım öncesi refrakter malzeme ile kaplayarak döküm işlemlerine hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Poteyaj Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döküm bölümünden veya kalıp tamir bölümünden gelen kalıbı almak,
b) Kalıp kumlaması yapmak, kalıbı temizlemek,
c) Kalıp üzerindeki atık parçaları pirinç çubukla temizlemek,
d) Kalıp poteyaja hazırlandığında, kalıbı ısıtmak,
e) Poteyaj malzemesini kullanıma hazırlamak,
f) Kalıba poteyaj atmak,
g) Poteyaj işlemi sonrasında kalıp dışına taşan kısımları fırça ile temizlemek,
h) Döküm işlemleri sonrasında kalıbın ve parçanın kontrolünü yapmak,
i) Periyodik aralıklarda kalıp poteyajını kontrol etmek,
j) Kalıptan sökülen parçaların montajı için kalıbı kalıp tamir bölümüne göndermek,
k) Çalışma alanının düzenli ve temiz olmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021