Gorgoda Nedir? Kimdir?

Pozitivizm

Bilim ve bilimsel yöntemin bilgiye ulaşmak için tek geçerli yol olduğunu savunan felsefi görüş. Bilim ve bilimsel yöntem dışındaki bilgilenme şekillerini kabul etmediği için, spekülâtif felsefe, metafizik ve dinlerle çelişir […]

Bilim ve bilimsel yöntemin bilgiye ulaşmak için tek geçerli yol olduğunu savunan felsefi görüş. Bilim ve bilimsel yöntem dışındaki bilgilenme şekillerini kabul etmediği için, spekülâtif felsefe, metafizik ve dinlerle çelişir ve dolayısıyla onlarla çatışma hâlindedir. Pozitivizm, sosyal ve tarihsel olgu olarak, dinleri yadsımaz. Ancak, dinler kanalıyla önerilen bilgi ve önerileri geçerli kabul etmez.

Pozitivizm, 19. yüzyıl başlarında Comte De Saint-Simon tarafından öne sürüldü. Sonraları Auguste Comte, Ernst Mach ve diğer filozoflar aracılığıyla 20. yüzyılda da düşünce dünyasındaki etkisini sürdürdü.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021