Gorgoda Nedir? Kimdir?

Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi

Medikal cihazların kalibrasyon ve kalifikasyon işlemlerini yapan kişidir. Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre […]

Medikal cihazların kalibrasyon ve kalifikasyon işlemlerini yapan kişidir. Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Medikal cihazların kalibrasyon ve kalifikasyon işlemlerinin yapılması için rapor hazırlamak,
b. Medikal cihazların bakım onarımını arızalarını tespit etmek, ilgili firmaya tamirini sağlamak,
c. Cihazların ölçüm biriminin doğruluğunu tespit etmek kalibrasyonunu yapmak, yaptırmak,
d. Medikal cihazların kalibrasyon aralıklarını belirlemek,
e. Radyo izotop maddeleri ve iyonize işin kaynaklarını usulüne uygun olarak depo ve muhafaza etmek,
f. Radyasyon cihaz ve kaynaklarını işin bakımından kontrol ederek gerektiğinde kalibrasyonu yapmak,
g. Radyoterapi uzmanından tedavi konusunda aldığı bilgiler ışığında hastanın tedavi planını yapar, izodoz eğrilerini çizer, planın uygulanmasında hazır bulunmak,
h. Radyasyon fizikçisi, radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarını usulüne uygun olarak depo ve muhafaza etmek,
i. Bu madde ve kaynakları kullanılmaya hazırlar ve kullanma ve muhafaza yerlerine nakledilmesini sağlar. Uygulama esnasında gerekli koruma tedbirlerini alır. İzotoplu hastaları tecrit eder ve onlardaki izotop artıklarını zararsız hale getirir. Bu işlemde kullanılan alet ve malzemeyi radyo aktiviteden arıtarak yeniden kullanılacak hale getirir. İzotoplu cenazelerin muhafaza ve defnedilmesinde gerekli tedbirleri almak,
j. Radyasyon fizikçisi, radyo aktif materyalle çalışanların ve iyonizen ışınları etkisine uğrayanların alabilecekleri maksimum dozları tespit ederek alınan ışının zararlı düzeye gelmesinden önce bu kimselerin radyoterapi uzmanını bilgisi altında tehlikeli sahadan uzaklaştırılmasını sağlamak,
k. Laboratuarda bulunan radyasyon cihaz ve kaynakların ışın bakımından kontrol ederek lüzum görülenlerin kalibrasyonunu yapmak,
l. Radyoterapi bölümünde bulunan uzm

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021