Gorgoda Nedir? Kimdir?

Radyoaktif Maddeler

Genellikle nükleer enerji üretiminde ortaya çıkan radyoaktif ayrışma ürünleri. Radyoaktif maddeler nükleer santrallerde meydana gelebilen kazalar sonucu çevreye yayılabilirler. Ayrıca nükleer silâhların kullanılmasıyla da ortaya çıkabilirler. Çok az bir miktarı […]

Genellikle nükleer enerji üretiminde ortaya çıkan radyoaktif ayrışma ürünleri. Radyoaktif maddeler nükleer santrallerde meydana gelebilen kazalar sonucu çevreye yayılabilirler. Ayrıca nükleer silâhların kullanılmasıyla da ortaya çıkabilirler. Çok az bir miktarı bile öldürücüdür. Radyoaktif maddelerden yayılan ışınımlar ya da radyasyon, canlı organizmalara nüfuz ettiğinde zararlı sonuçlar doğurur. Canlı organizmadaki molekülleri, özellikle de DNA’ları parçalara ayırabilirler. Karşı karşıya kalınan dozun çok güçlü ya da uzun süreli olması, bu yıpranmanın kansere dönüşmesine yol açabilir.

Bazı elementlerin kendiliğinden ışın ve enerji salmasıdır. Bu tanımı daha da açacak olursak,şöyle diyebiliriz:Uzayda enerjini belirli bir kaynakta tanecik ya da tanecik demetleri biçiminde yayılarak iletimi. Işınım sözcüğü yalnız enerjinin yayılımını ve iletimini değil,enerjinin kendisini de kapsar. Röntgen ışınları elektromanyetik ışınım adıyla bilinen genel türde bir ışınımdır;röntgen ışınlarının yanısıra elektromanyetik ışınım gamma ışınımlarını,morötesi ışınları,görünür ışığı,kızılötesi ışınları,mikrodalgaları ve radyo dalgalarını da kapsar.

Elektromanyetik ışınım başka bir türüyle yüksek hızla hareket eden tanecikler biçiminde ışınım arasındaki ayrım her zaman kesin değildir;bir elektromanyetik dalga tanecikmiş gibi,tanecik ya da tanecik demetleri de elektromanyetik dalgaymış gibi hareket edebilir. Atomu iyona dönüştüren ışınmaya ise iyonlaşmış ışınım adı verilir;atom,proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdekle,çekirdeğin çevresinde dönen bir ya da birkaç elektrondan oluşur;iyonlaşmış ışınım olan atom,elektron yiyerek iyona dönüşür. İyonlaşmaya ışınım ise,morötesi o,ışınları,görünür ışığı ve radyo dalgalarını kapsar.
İyonlaşmış ışınımın başlıca iki türü vardır:

1-)Elektromanyetik ışınım (Röntgen ışınları ve gamma ışınları.)
2-)Tanecik ışınımı (Alfa parçacıkları,beta parçacıkları,nötronlar ve kozmik ışınlar.)

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021