Gorgoda Nedir? Kimdir?

Radyofarmasi Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında Radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenmesi (radiolabelling), kalite kontrolü, kayıtlarının tutulması ve hastaya uygulanması konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik […]

Yüksek öğretim kurumlarında Radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenmesi (radiolabelling), kalite kontrolü, kayıtlarının tutulması ve hastaya uygulanması konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Radyofarmasi Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toplum sağlığı için hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan radyofarmasötik alan için yeni moleküllerin sentezi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; işaretleme ve görüntüleme üzerine araştırmalar yapılması; ilaçların kozmetiklerin tıbbi cihazların gama radyasyonla sterilizasyonu/ dekontaminasyonu konuları üzerinde çalışmalar yürütmek,
b) Klinikte kullanılan radyofarmasötikleri formüle etmek, hazırlamak, doz hesaplarını yapmak,
c) Hazırlanan radyofarmasötiklerin kalite kontrolü kapsamında kimyasal ve radyokimyasal saflık, radyonüklidik saflık, sterilite testleri, pirojen testleri, radyofarmasötiklerin biyodağılımı ve toksisite testlerini yapmak,
d) Radyofarmasi laboratuvarında bulunan cihazların kalite kontrollerini yapmak ve çalıştırmak,
e) Radyofarmasötiklerin endüstriyel üretimini sağlamak,
f) Çeşitli ilaçların radyoaktif işaretlenmesi ve biyodağılımı çalışmalarını yapmak,
g) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
h) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
i) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
j) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
k) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
l) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
m) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
n) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
o) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
p) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
q) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
r) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021