Gorgoda Nedir? Kimdir?

Rehabilitasyon Hemşiresi

Hastaların fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerini izleyerek stresle başa çıkma yolları ile problem çözme becerilerinin gelişmesine ve iyileşmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hemşirelik hizmetleri veren nitelikli sağlık personelidir. […]

Hastaların fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerini izleyerek stresle başa çıkma yolları ile problem çözme becerilerinin gelişmesine ve iyileşmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hemşirelik hizmetleri veren nitelikli sağlık personelidir. Rehabilitasyon Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Merkeze kabul edilen hastanın Merkeze/Servise/Üniteye uyumunu sağlamak,
b) Hasta ve hasta yakınlarına; moral ve motivasyon desteği sağlamak, hastalık, genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapmak, bilgilendirmek, gerektiğinde ilgili sağlık profesyonellerine ve kurumlara yönlendirmek,
c) Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapmak, bakım gereksinimlerini belirlemek, ve kaydetmek,
d) Hasta bakım planını hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapmak, Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlamak,
e) Hasta ile ilgili numuneleri almak, uygun şekilde ve zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak,
f) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek,
g) Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izlemek, ekiple bilgi alış verişinde bulunmak, Hastanın fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerini izlemek, günlük gözlemlerini yapmak ve kaydetmek,
h) Hastanın stresle başa çıkma yolları ile problem çözme becerilerini değerlendirerek, becerilerin gelişmesine yardım etmek, vücut değişikliklerine uyumunu değerlendirmek, desteklemek, gerekirse ilgili birime yönlendirmek,
i) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim etmek,
j) Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak,
k) Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlamak, hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uymak ve uyulmasını sağlamak, izolasyonu gereken hastalar için gerekli ted

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021