Reklam Koordinatörü (Gazete)

Reklam Koordinatörü (Gazete)
Reklam Koordinatörü (Gazete)

Gazetede yayınlanmak üzere ilan ve reklam siparişi alınmasını ve siparişlerin sözleşmeye uygun yayınlanmasını sağlama, iyileştirmeler için sürekli reklam yayınlarını takip ve kontrol etme, yeni ajans ve acenteler ile işbirliği için ziyaretler yapma,yeni projeler oluşturma ve üst yönetime raporlama,İlan /reklam işlemlerini gerçekleştirme ve bağlı personelini bu amaçla sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Reklam Koordinatörü ( Gazete ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Müşteri ve aracılara ulaşılarak ilan ve reklam siparişlerinin alınmasını sağlamak,
 • Ulusal ve Bölgesel gazeteleri okuyarak mevcut ilan ve reklam uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
 • Yeni eğilimlere göre ilan ve reklam projeleri üretmek,
 • Kendisine bağlı personelinin bölgesel ve sektörel bazda görev bölümünü yapmak,
 • Satış ekipleri ve raporlama sistemi kurmak ve yönetmek
 • Siparişlerin alınmasında ve yayınlanmasında muhtemel sorunları gidermek,
 • Gazete için ek çıkarmak ve içeriğini belirlemek,
 • Reklam ajanslarının eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim vermek,
 • Sipariş kısaslarını inceleyerek ordinonun son şekline karar vermek,
 • Bazı ilanlar için sayfa ve yer seçimi yapmak, uygulanmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde inisiyatif kullanarak ilan/reklam bedeli tespit etmek,
 • Bölümünün diğer birimlerle koordinasyonunu sağlamak,
 • Periyodik durum değerlendirme toplantılarına katılmak, rapor sunmak,
 • Performans değerlemesi yapmak, performans artışı sağlamak,
 • İşlemlere ilişkin sayısal verileri derlemek,
 • Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

1 Response

 1. Güzel ancak böyle bir elemanı nereden bulucaz buda bir problem.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir