Gorgoda Nedir? Kimdir?

Reklam

Gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabelâ gibi araçlar yardımıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanıtımı. Reklâmlar, tanıttıkları mal ve hizmetlerin nereden, nasıl, ne fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı […]

Gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabelâ gibi araçlar yardımıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanıtımı. Reklâmlar, tanıttıkları mal ve hizmetlerin nereden, nasıl, ne fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında tüketiciye bilgi verir. Aynı zamanda üreticinin, iş adamının iyi bir pazar bulmasında, sermaye ve çabasını değerlendirmesinde, yeni üretim ve yatırımlara yönelmesinde önemli bir unsurudur.

Reklâmların tümünde amaç satışı artırmaktır. Fakat tek başına hiç bir reklâm satışı artırmaya yeterli değildir. Eğer diğer bütün pazarlama faaliyetleri; ürünün plânlanması, üretimi, dağıtımı, ambalâjlanması, fiyatının belirlenmesi ve satışı bu amaca uygun olarak yürütülürse başarıya ulaşır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021