Gorgoda Nedir? Kimdir?

Reklamcı

Reklâmı yapılmak istenen ürün veya hizmetin içeriğine uygun olarak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, hedef kitlesinin belirlenmesi, reklâm etkinliğinin ölçülmesi işlerini yapan kişidir. Reklâmcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve […]

Reklâmı yapılmak istenen ürün veya hizmetin içeriğine uygun olarak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, hedef kitlesinin belirlenmesi, reklâm etkinliğinin ölçülmesi işlerini yapan kişidir. Reklâmcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satılması istenen mal veya hizmetin niteliklerini belirlemek,
b) Reklâmı yapılacak mal veya hizmete kimlerin ihtiyaç duyabileceği konusunda ön araştırma yapmak,
c) Ürün veya hizmeti tanıtmak için etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlamak
d) Reklâma yönelik hazırlanan kompozisyonların basımı, çekimi, yayını ve benzeri çalışmaları kontrol etmek ve çalışmaların hedef kitleye ulaşmasını sağlamak,
e) Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklâm araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapmak veya yapılmasını sağlamak,
f) Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak reklâm faaliyetlerini konferans ve seminerler gibi halkla ilişkiler faaliyetleri ile desteklemek,
g) Açık hava reklâm sunumlarını (stadyum, pano) gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunmak,
h) Yürütülen reklâm kampanyaları ve maliyeti hakkında müşterileri bilgilendirmek,
i) Her türlü reklâm çalışmalarında hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda araştırmalar yapmak, gerekli önlemleri almak, reklâm etkinliği ölçümleri yapmak,
j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak,
k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021