Gorgoda Nedir? Kimdir?

Rna (Ribonükleik Asit)

Ribonükleik Asit’in kısaltılmış kullanımıdır. Nükleotidlerin art arda yerleşmesiyle birleşmiş tek diziden oluşan yüksek kaliteli moleküldür. DNA ve RNA, bir canlının kalıtsal özelliklerinin toplandığı kütüphaneler olarak kabul edilebilir. Bu kütüphanenin belirli […]

Ribonükleik Asit’in kısaltılmış kullanımıdır. Nükleotidlerin art arda yerleşmesiyle birleşmiş tek diziden oluşan yüksek kaliteli moleküldür. DNA ve RNA, bir canlının kalıtsal özelliklerinin toplandığı kütüphaneler olarak kabul edilebilir. Bu kütüphanenin belirli rafları nasıl genleri oluşturuyorsa, bu bilgileri dışarıya taşıyan kişilerin görevi de RNA dediğimiz moleküller tarafından gerçekleştirilir. RNA’lar bu kütüphanedeki bilginin yalnız bir bölümünü içerirler ve geçici bir süre için kullanılır ve sonra ortadan kaldırılırlar. Merdivenin ortasından ve boydan boya kesilmiş bir yarısında basamaklardan biri değiştirilirse, RNA molekülü meydana getirilmiş olur.

RNA dört farklı basamaktan oluşmuştur. Bunların adı Guanin, Sitozin, Adenin ve Urasil’dir. Adenin karşısına Urasil, Sitozin karşısına Guanin gelir ve merdivenin basamakları oluşturulur. RNA’da merdivenlerinin kenarı Riboz (RNA) şekerleriyle fosfat denilen yapı taşlarından örülmüştür. Riboz şekeri taşıyan nükleik asit tek zincir yapısındadır.

RNA’Dan Protein Sentezi (Translasyon)

Düzeltme işlemleri tamamlanmış olan mRNA daha sonra çekirdek (nukleus) den çıkarak “Ribozom” adı verilen bir organele doğru yol almaya başlar.Ribozoma ulaşan mRNA ribozoma bağlanır. mRNA nın bir özelliği ise DNA daki gibi sıralanan bazların 3 lü gruplar halinde ayrılmış olmasıdır. Bir örnek verelim ;

DNA üzerindeki kodonlar ” AATGCCGATGTA ” şeklinde ise, sentezlenen mRNA nın görünümü ” UUA-CGG-CUA-CAU ” şeklinde olacaktır.Dikkat ederseniz baz sıralamasında bir değişme yoktur, yanlızca bazlar 3 lü gruplar halinde taksim edilmişlerdir.Taksim edilen bu 3 lü gruplara ise “Kodon” adı verilir.Tabii RNA da adenin bazına karşılık urasil bazının, guanin bazına karşilik ise sitozin bazının geldiğini unutmamak gerekir.

Bu şekilde üretilen mRNA ribozoma bağlandıktan sonra 3 lü grupların okunmasına başlanır.tRNA adı verilen bir başka RNA çeşidi ise bildiğimiz mRNA veya DNA kadar uzun değildir.tRNA (Taşıyıcı RNA) üzerinde yanlızca 15-20 baz sırası bulundurur.tRNA nın diğer bir özelliği ise birbiri ardına sıralanan bazların bir daire oluşturacak şekilde bağlanmasıdır.Bunu halay çeken bir grup insana benzetebilirsiniz.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021