Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sanat Tarihi Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında; Dünyada tarihsel süreçleri içinde var olan ve süregiden devlet ve imparatorluklardan başlayarak uygarlıkların ve bunların sanat değeri taşıyan kültür varlıklarının incelenmesine, çağdaş dünyanın gelişen sanatsal verilerinin değerlendirilmesine […]

Yüksek öğretim kurumlarında; Dünyada tarihsel süreçleri içinde var olan ve süregiden devlet ve imparatorluklardan başlayarak uygarlıkların ve bunların sanat değeri taşıyan kültür varlıklarının incelenmesine, çağdaş dünyanın gelişen sanatsal verilerinin değerlendirilmesine yönelik eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, kazı, müzecilik, çağdaş sanat kavram ve uygulamalarının değerlendirilmesi, ar-ge çalışmaları yürüterek sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlarla veya bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Sanat Tarihi Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnsanlık tarihi içinde var olan ve sanat değeri taşıyan her türlü eser ile taşınmaz kültür varlığını değerlendirmek, stil kritiği yaparak çıkarımlarda bulunmak,
b) Ören yeri vb. antik yerleşimlerde kazı ve araştırmalar yapmak,
c) Alan araştırmalarında bulunan malzemeler üzerinde incelemeler yapmak,
d) Müzecilik ve sanat koleksiyonlarının araştırma ve değerlendirmesini yapmak,
e) Görsel sanatların değişik mekanlarda, tarihsel bir süreç içindeki oluşumunu, işlevini ve mantığını incelemek, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmak,
f) Sahip olduğu sanatsal birikimi toplumun çağdaşlaşması ve aydınlanması için değerlendirmek,
g) Anadolu?nun maddi kültürünü oluşturan dini ve sosyal işlevli yapıların mimari özellikleri, süslemeleri ve el sanatlarını incelemek,
h) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
i) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
j) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
k) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
l) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
m) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
n) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
o) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
p) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
q) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
r) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
s) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021