Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sanat

Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. En ilkel çağlarda bile insanlar duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek adına sanat icra etmişlerdir. Sanat yapıtları toplumdan topluma, çağdan çağa farklılıklar gösterir. Sanat yapıtını belirleyen belli başlı özelliklerden biri, orijinallik yani özgünlük; diğeriyse tek olmasıdır. […]
Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

En ilkel çağlarda bile insanlar duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek adına sanat icra etmişlerdir. Sanat yapıtları toplumdan topluma, çağdan çağa farklılıklar gösterir.

Sanat yapıtını belirleyen belli başlı özelliklerden biri, orijinallik yani özgünlük; diğeriyse tek olmasıdır. Sanat yapıtının özgünlüğü sanatçının kişiliğiyle ilişkilidir; dolayısıyla üslüp farklılıkları sanatçının ve yapıtının özgünlüğünü ve tekliğini ortaya koyar; aynı zamanda sanatçının kendi dalında ortaya koyduğu yeniliktir. Örneğin; Van Gogh’un fırça darbeleri hem sanatçının üslübunu belirleyen ögeler hem de resim sanatına getirdiği bir yeniliktir. Tüm bu ögeler göz önünde tutulduğunda sanatın ayırt edici niteliği olarak karşımıza yaratıcılık çıkmaktadır.

Sanatla ilgili bir başka önemli ve gerekli öge, sanat yapıtının üretilmesi aşamasında kullanılan malzemedir. Her sanat dalında kendine özgü malzemeler ve teknikler kullanılmaktadır.

Sanat yapıtları; edebiyat (şiir, roman, hikâye vb.), sahne sanatları (tiyatro, dans, müzik), görsel sanatlar (mimarlık, heykel, seramik vb.) olarak sınıflandırılabilir. Ancak bu sınıflandırmanın tam olarak doğru olduğu da kabul edilmemelidir. Örneğin; opera hem edebiyat, hem müzik, hem de tiyatro gibi farklı alanlar içerisinde kabul edilebilir. Bununla birlikte “yedinci sanat” olarak kabul edilen sinema, önceki sanat dallarından pek çok öge taşımasına karşın, başlı başına bir sanat dalı sayılmaktadır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022