Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sanatın İşlevleri

Sanatın çağdaş insan yaşamındaki önemi, insanın özgünü ve güzeli arayıp bulma gereksinimini karşılamanın yanı sıra, onun çağdaş insan yaşamının değişik boyutlarındaki çok yönlü işlevlerinden kaynaklanır. Söz konusu işlevler özü bakımından estetik temelidir. Bunlar dış görünümüyle bireysel (biyopsicik) , toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel nitelikler taşırlar. Sanatın bireysel işlevi, bireyin sağlıklı ve başarılı, dengeli ve doyumlu,duyarlı […]
Sanatın çağdaş insan yaşamındaki önemi, insanın özgünü ve güzeli arayıp bulma gereksinimini karşılamanın yanı sıra, onun çağdaş insan yaşamının değişik boyutlarındaki çok yönlü işlevlerinden kaynaklanır. Söz konusu işlevler özü bakımından estetik temelidir. Bunlar dış görünümüyle bireysel (biyopsicik) , toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel nitelikler taşırlar.

Sanatın bireysel işlevi, bireyin sağlıklı ve başarılı, dengeli ve doyumlu,duyarlı ve mutlu olması için davranışları üzerinde belirli izler bırakan estetik uyarılma ve tepkide bulunma, yorumlama ve yaratma biçimlerini kapsar.
Sanatın toplumsal işlevi, bireyler, birey ile toplum ,toplumsal kesimler ve toplumlar arasında anlaşma, dayanışma, kaynaşma, paylaşma, işbirliği yapma, birleşme ve bütünleşme sağlanmasında sanatın oynadığı rolleri kapsar.
Sanatın ekonomik işlevi, sanat alanında sanatsal karakter korunmakla birlikte gittikçe belirginleşen arz ve talep ilişkilerinin ağır bastığı, ön plana çıktığı çalışma ve düzenlemeleri kapsar.

Sanatın eğitimsel işlevi, sanatın bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerinin düzenli, etkili ve verimli bir biçimde gerçekleşmesini sağlayıcı sanatsal öğrenme ve öğretme etkinliklerini kapsar.

Sanatın bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi, sanatın hem etkili bir eğitim aracı, hem de önemli bir eğitim alanı haline gelmesine neden olmuştur. Eğitimin bütünlüğü içinde “sanat yoluyla eğitim”i ve “sanat için eğitim” yaklaşımları da aslında bu temel oluşumdan kaynaklanmaktadır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022