Sanayi Toplumu

Ekonomisi sanayiye dayalı, belirli ölçüde şehirleşmiş, pazar ekonomisinin egemen olduğu nüfusun çoğunun okuma yazma bildiği toplum biçimi.

Sanayi toplumlarında, iş bölümünün ve uzmanlaşmanın artmasına ve gelişmesine koşut olarak birincil ilişkiler azalırken ikincil ilişkiler ön plâna çıkmıştır.

Sanayi toplumlarında iş bölümünün artmasıyla birlikte, bazı toplumlarda meslekler farklılaşmış ve uzmanlıklara ayrılmıştır. Sanayi toplumlarında iş bölümü karmaşık bir yapıdadır ve iş dağılımı genellikle “yetenek” esasına göre yapılır. Sanayi toplumlarında geniş ailelere yer yoktur; kadın ve erkeğin eşit olduğu çekirdek aile vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir