Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sancak Beyliği

Osmanlı Devleti’nde idari bir birim olan sancaklarda askeri ve idari yöneticilik yapan kişi. Sancak beyinin yasalarla belirlenen başlıca görevleri; yönetsel ve askeri konularda karar vermek ve uygulamaya konulmasını sağlamak, barış zamanlarında güvenliği sağlamak, tımar ve zeametlerde boşalan yerlerin uygun kişilere verilmesi için Divan-ı Hümayun’a teklif sunmak, halkın şikâyetlerine göre gerekli önlemleri alarak çözüm üretmektir. 1699 […]
Osmanlı Devleti’nde idari bir birim olan sancaklarda askeri ve idari yöneticilik yapan kişi.

Sancak beyinin yasalarla belirlenen başlıca görevleri; yönetsel ve askeri konularda karar vermek ve uygulamaya konulmasını sağlamak, barış zamanlarında güvenliği sağlamak, tımar ve zeametlerde boşalan yerlerin uygun kişilere verilmesi için Divan-ı Hümayun’a teklif sunmak, halkın şikâyetlerine göre gerekli önlemleri alarak çözüm üretmektir.

1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra sancak beylerine toprak gelirleri verilerek üst konuma getirilmişlerdir. Bu da sancak beylerini zorbalığa, rüşvete, halktan zorla vergi almaya, zenginlerin mallarına el koymaya yöneltmişti. 1837’de II. Mahmut sancak beyliğini kaldırmıştır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022