Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sarkıt

Suyun damla damla akarak biriktirdiği minerallerden oluşan bir tür tortul kayaç. Mağaranın tavanındaki çatlakların ya da tabaka aralarından damlayan suyun bir bölümü, karbon dioksitin serbest hâle geçmesiyle, damlanın çevresinde ince, yarım küre şeklinde kalsiyum karbonat çökeltisi oluşturur. Dairesel çekirdeğin ortası boş olduğundan, su buradan damlamaya devam eder. Düşen her damla, bu çekirdeği silindirik olarak büyütür. […]
Suyun damla damla akarak biriktirdiği minerallerden oluşan bir tür tortul kayaç. Mağaranın tavanındaki çatlakların ya da tabaka aralarından damlayan suyun bir bölümü, karbon dioksitin serbest hâle geçmesiyle, damlanın çevresinde ince, yarım küre şeklinde kalsiyum karbonat çökeltisi oluşturur.

Dairesel çekirdeğin ortası boş olduğundan, su buradan damlamaya devam eder. Düşen her damla, bu çekirdeği silindirik olarak büyütür. Böylece, zamanla içi boş, genişliği her yerde eşit bir çubuk ya tüp biçiminde saydam yapılar oluşturur. Damlama devam ettiği sürece, çapları 5-10 mm, boyları 1-3 metreye ulaşabilir. Bu yolla düşey yönde büyüyen sarkıtlarının içindeki kanalın tıkanması ya da su akımında küçük bir değişikliğin olması durumunda, su sarkıtın içinden değil, dış yüzünden damlamaya devam eder. Böylece düşey yönde uzama ve yanal yönde kalınlaşma birlikte gelişir.

Dış görünümleri genel olarak havuca benzeyen sarkıtların geometrileri, damlanın devamlılığına, çatlak yapısına, mağara tavanının yüksekliğine ve mağaradaki yer altı suyunun değişimine göre; huni, küre, yumru ya da silindir biçiminde olabilir. Dış yüzeylerinde, genellikle yüzeye paralel olarak gelişen büyüme tabakalarının enine kesitleri, iç içe halkalar görünümündedir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022