Gorgoda Nedir? Kimdir?

Şaşılık

Gözlerden bir ya da ikisinin içe ya da dışa doğru kaymasıyla ortaya çıkan göz bozukluğu. Şaşı kimse, normal derinlik algısı için esas oluşturan iki gözüyle gördüğü bir nesneyi, tek bir görsel imge hâline getirme işlevini gerçekleştiremez. Şaşılığın bir çeşidinde, şaşılık yalnızca çok yorgunken, stres altındayken ya da hastayken ortaya çıkar. Şaşılığa alışan kişi, zamanla tek […]
Gözlerden bir ya da ikisinin içe ya da dışa doğru kaymasıyla ortaya çıkan göz bozukluğu. Şaşı kimse, normal derinlik algısı için esas oluşturan iki gözüyle gördüğü bir nesneyi, tek bir görsel imge hâline getirme işlevini gerçekleştiremez. Şaşılığın bir çeşidinde, şaşılık yalnızca çok yorgunken, stres altındayken ya da hastayken ortaya çıkar. Şaşılığa alışan kişi, zamanla tek gözüyle görmeyi öğrenir. Gözlerden birisi görmeye yararken, öteki hareketlidir. Farklı zamanlarda her iki göz de kullanıldığından, ikisinde de görüş gelişir; ancak kişi özellikle bir tek gözünü kullanır. Öteki göz yeterince kullanılmadığı için bu gözde ambilopi gelişir. Şaşılığın bir başka çeşidi de gizli şaşılıktır. Bu tarz bir şaşılık, genellikle 2-3 yaşlarında gelişir. Kimi vak’alarda bebek 1 yaşına gelinceye kadar da gelişebilmektedir. Bu çocuklar tipik olarak, uzağı iyi görür (çok yakındaki nesneleri göremezler) ve çapraz bakışlıdırlar. Çapraz gözler, yakındaki bir nesneye bakıldığı zaman daha iyi belli olur. Cerrahi müdahale çoğunlukla şaşı olarak doğmuş bebekler için gereklidir ve bebeğin normal görüş geliştirebilmesi için olabildiğince erken ameliyat edilmesi gerekir. Bazen birkaç ameliyat gerekli olabilir, fakat şaşı çocukların çoğunda bir ya da iki ameliyat yeterli olabilmektedir. Bununla beraber, tümüyle düzelme her zaman olası değildir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022