Gorgoda Nedir? Kimdir?

Satıcı (Perakende Ticaret)

Perakende ticaret yapan işletmede tüketiciye mal satan kişidir. Satıcı (Perakende Ticaret) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre […]

Perakende ticaret yapan işletmede tüketiciye mal satan kişidir. Satıcı (Perakende Ticaret) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış için gelen malların cins, kalite ve fiyatlarına göre ayırımını yapmak, kontrol etmek, defolu veya kullanılmaz durumdaki malları ayırmak, ve ilgili bölüme teslim etmek,
b) Mal giriş kayıtlarını tutmak,
c) Satışa sunulacak malları zimmetle teslim almak,
d) Verilen talimata göre fiş veya etiketlenmesini yapmak, müşteri beğenisine uygun şekilde vitrin, raf, ve diğer teşhir yerlerine yerleştirmek, düzenlenmesini yapmak,
e) Gelen müşterileri karşılamak, isteklerini sormak, isteğe uygun malı müşteriye göstermek, fiyat, cins ve kalite konusunda açıklamalarda bulunmak, malın özelliklerini tanıtmak,
f) Alım konusunda müşteriye psikolojik olarak etkilemeye çalışmak,
g) Satışı yapılan malın özelliğine göre tartmak, saymak, ölçmek, biçmek, kesmek ve satış fişini düzenlemek,
h) Ambalajlamasını yapmak, veya ambalajlama servisine peşin veya kredili satış fişi ile göndermek, fişe göre fatura düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak,
i) Satılan malların dökümünü yapmak, biten ve sürümü yüksek olan malları ilgililere bildirmek,
j) Günlük satış bedellerini hesaplamak ve satış fişlerini mal çıkış defterine kaydetmek, mutabakat tutanağı ile karşılaştırmak, muhasebeye bildirmek, stokları kontrol etmek, bir sonraki satış günü için tahminde bulunmak, müşterilerin malla ilgili şikayetlerini tespit etmek, durumu ilgililere bildirmek, çalıştığı bölümün bakım ve temizliğini yapmak,
k) Ödemeleri kabul edebilir. Yeni malı satmak için eski malın hasar tespitini yaparak satın alabilir. Yerine yeni mal satabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021