Gorgoda Nedir? Kimdir?

Satış Müdürü (İlaç ve Tıbbi Malzemeler)

Çalıştığı firma adına, firmaya ait ruhsatlı ilaçların ve tıbbi malzemelerin satışını gerçekleştirmek amacıyla satış mümessillerini sevk ve idare eden, çalışmalarını kontrol eden, gerekli eğitimlerini yaptıran, ilaç ve malzeme alım ihalelerini […]

Çalıştığı firma adına, firmaya ait ruhsatlı ilaçların ve tıbbi malzemelerin satışını gerçekleştirmek amacıyla satış mümessillerini sevk ve idare eden, çalışmalarını kontrol eden, gerekli eğitimlerini yaptıran, ilaç ve malzeme alım ihalelerini ve diğer firma faaliyetlerini takip eden kişidir. Satış Müdürü (İlaç ve Tıbbi Malzemeler), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar ve tıbbi malzemeler hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinmek,
b) Personele ürünlerin tanınması ve tanıtımının sağlıklı yapılması için belirli aralıklarla grup toplantıları yapmak,
c) Çalışma bölgesine ait hedefleri ve personelin aylık kotalarını belirlemek,
d) Satış mümessillerinin ziyaret etmeleri gereken eczane, hastane, kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorları ve sağlık ocaklarını belirlemek, izlemek,
e) Satış mümessillerine pazar araştırması yaptırmak, tanıtım malzemeleri hazırlatmak,
f) Firmaya ait eşantiyon malzemelerinin dağıtımını düzenlemek,
g) Ürün yelpazesinin çalışılan bölgede reçetelere girmesini sağlamak,
h) Personelin çalışmalarını denetlemek, ikili çalışmalar yapmak,
i) İhale ilanlarını takip etmek, ihale şartnamelerini temin etmek,
j) Rakip firmaların satış şartlarını, tanıtım faaliyetlerini, yöntemlerini, hedeflerini incelemek,
k) Sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme mevzuatlarındaki değişiklikleri takip etmek,
l) Sempozyum ve genel firma toplantılarına katılmak,
m) Performans raporlarını düzenlemek,
n) Genel merkezden gelen yönergeleri uygulamak, uygulatmak,
o) Depo kayıtlarını takip etmek,
p) Haftalık, aylık, üç aylık, çalışma planlarını incelemek genel merkeze bildirmek,
q) Kampanyalarda yapılan çalışmaları koordine etmek, satış miktarını genel merkeze bildirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021