Selülozik Vernik

Selülozik vernik

Selülozik vernik

Selülozik Vernik; verniğin katman yapan gereci, nitroselüloz, reçineler ve yumuşatıcılardan oluşur. Yüzeye sürülen verniğin % 25- % 35 bölümü katman haline gelir. Diğer % 65- % 75’lik eritici inceltici bölümü buharlaşarak ayrılır. Kuruma olayı fizikseldir. Üst üste sürülen vernik katmanları arasında tam bir kaynaşma, bütünleşme olur.

Bir adı da kollodyum pamuğu olan nitroselüloz, ağaç, çalı, bitki gibi organik cisimlerin hücre zarlarında bulunan selülozdan yararlanılarak elde edilir. Selülozik verniğin katman yapan bölümünde bulunan reçine, gözenek doldurma niteliğini artırır. Ağaca kuvvetle bağlanmasını sağlar. Verniğin parlaklığını ve sertliğini etkiler. Yumuşatıcılar ise vernik filmini esnekleştirir ve ağacın çalışmasına uyumunu sağlar.

Selülozik vernik üretiminde eritici ve inceltici sıvılar tek tek değil, karışım halinde kullanılır. Bu karışım sıvıya tiner adı verilir. Tinerin selülozik ve sentetik olan türleri vardır. Piyasada kiloluk 5 ve 20kg’lık ambalajlarda kullanmaya hazır halde satılan vernik tinerle karıştırılarak istenilen sıvılık deresine getirilebilir. Tinerle inceltilen verniğin özelliği değişmez, bozulmaz, artan vernik uzun süre hava almayacak kaplarda korunabilir. Selülozik verniği inceltmek için mutlaka selülozik tiner kullanılmalıdır. Selülozik vernik, değişik renklerdeki selülozik boya karıştırılarak renklendirilebilir. Bazı ucuz tinerlerde verniği bozucu nitelikte katkı gereçleri bulunabilir. Bu tür tinerler verniği bozar. Bu nedenle aynı firmanın selülozik verniği ile selülozik tinerini birlikte kullanmak gerekir. Vernik tabancasını temizlemek için ucuz tinerlerden yararlanılır.

Selülozik verniğin değişik amaçlara uygun nitelikte üretilmiş türleri vardır. Mat ve parlak mobilya verniği, astar ve dolgu verniği gibi çeşitleri bulunan selülozik vernikleri kullanırken üretici firmanın önerilerine uyulmalıdır. Selülozik vernikler kısa zamanda kururlar. Sürülen verniğin kalınlığı kuruma zamanını etkiler. Normal kalınlıkta sürülen vernik 20Co sıcaklıkta % 65 nemli havada 20-30 dakikada kurur, yüzeye, cila topu, fırça, rulo, püskürtme tabancası, silindirli vernik sürme makinesi ve vernik dökme makinesi ile sürülebilir.

Selülozik vernik uygulama

Selülozik vernik uygulama

Ağacın yüzeyinde bulunan gözenekleri doldurmak amacı ile önce dolgu verniği sürülür. Dolgu verniği de aynı yöntemlerle sürülür, kuruduktan sonra zımparalanarak düzeltilir. (içerisinde reçine olmadığından çok kolay zımparalanır.) zımpara tozları temizlenmeden yüzeye mat veya parlak mobilya verniği püskürtme tabancası ile atılır. Kuruyan vernik tırnak sertliğinde esnek ve parlak bir katman oluşturur. Gerekirse vernik filimi zımparalanarak parlatılabilir. Selülozik vernik filimi sürtünmeye dayanıklıdır. Su, zayıf asit ve zayıf bazlardan etkilenmez. Vernik ve tiner ateşe karşı çok duyarlıdır. Ateş olan yerde kullanılmamalı, vernikle çalışılan yere ateş yaklaştırılmamalıdır. Çok çabuk buharlaşma özelliğine sahip olan vernik ve tiner sıvısının ağzı açık bırakılmamalı, çalışma sırasında sık sık karıştırılmalı, sıvılık derecesi kontrol edilmelidir. Artan gereçler hava almayacak şekilde kapatılarak uygun dolap veya depolarda saklanmalıdır. Fırça, püskürtme tabancası v.b. sürme araçları tinerle yıkanarak iyice temizlenmeli, kurulanarak yerlerine kaldırılmalıdır.

Çeşitli el sanatları alanında yapılan süs ve turistik ağaç eşyaların verniklenmesinde, her türlü mobilya, dekorasyon işlerinde çok yaygın olarak kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir