Gorgoda Nedir? Kimdir?

Silikon

Isı ve suya karşı dayanıklı olduğu için yağ, plâstik, merhem gibi maddelerin yapımında kullanılan ve karbon yerine silisyumun geçtiği organik cisimlere benzer maddelerin genel adı. Sıvı silikonlar su sızdırmazlığı sağlamada, cilâ ve köpük önleyici maddelerde kullanılırlar. Silikon yağlar hem yüksek, hem de düşük sıcaklıklar için elverişli yağlardır. Silikon reçineler, elektrik yalıtkanı olarak kullanılır. Silikon kauçuğu, […]
Isı ve suya karşı dayanıklı olduğu için yağ, plâstik, merhem gibi maddelerin yapımında kullanılan ve karbon yerine silisyumun geçtiği organik cisimlere benzer maddelerin genel adı. Sıvı silikonlar su sızdırmazlığı sağlamada, cilâ ve köpük önleyici maddelerde kullanılırlar. Silikon yağlar hem yüksek, hem de düşük sıcaklıklar için elverişli yağlardır. Silikon reçineler, elektrik yalıtkanı olarak kullanılır. Silikon kauçuğu, düşük sıcaklıklarda esneklik gösterir.

Üçüncü Sanayi Devrimi’ni yaşadığımız şu sıralarda adı en çok duyulan madenlerin başında silikon gelmektedir. Silikon hem metal ve hem de metal olmayan özelliklere sahip hafif bir elementtir. Fakat silikonla ilgili temel maddeler, birbirine çok yakın adlar taşıdıkları için genellikle birbirine karıştırılırlar. Bunlar dört çeşittir: Silikon, silikonlar, silikat ve silikadır.

Silikon (silicon), yerkabuğunda oksijenden sonra en fazla bulunan elementtir ve ikisi birlikte Yerküre’nin yüzde 75’ini meydana getirirler. Silikonlar (silicones), maden değil, II.Dünya Savaşı sırasında ticari olarak geliştirilmiş sentetik kimyasal bileşiklerdir. Bunlar, mum halinde, yağ ve sıvı halinde olabilirler ve çok çeşitli kullanılış alanları vardır, fakat en fazla tanındıkları alan ameliyatlarda yapıştırıcı olarak ve dudak ve göğüslerde de olduğu gibi, estetik amaçlı kullanımlarıdır. Silikat da yine oksijen ile silikon bileşiminden fakat başka maddelerin de (potasyum, kalsiyum, demir, alüminyum vb. gibi) katılımıyla meydana gelmiş bileşiklerdir. Jeologlar, silikatı kayaçların meydana getirdiği temel maddelerin mineralleri olarak kabul etmektedirler. Silika ise yine yerkabuğunda bol bulunan iki elemanın, oksijen ve silikonun birleşmesinden oluşmuş bir kimyasal bileşimdir, fakat bu durumda ortaya çıkan madde silika kumudur (kristalen silika) ve bu kumdan kuvartz, yani saf silikon elde edilir.

Silikon, aslında metal olmayan bir element olarak sınıflandırılmaktadır. Fakat, metallerle bağlantılı bazı özelliklere sahiptir. Silikon, ferrosilikon şeklinde oksitlenmeye karşı kullanılmakta ve demir-çelik üretiminde önemli bir alaşım maddesi sayılmaktadır; bu yüzden de ferro silikon ürünlerinin çok büyük çoğunluğu demir-çelik sanayisi tarafından kullanılır. Silikon metal ise esas olarak alüminyum ve kimyasal maddeler sanayileri tarafından kullanılmaktadır. Kristalen silika (kuvartz) da yalnızca bilgisayarlarda değil, hafızası olan tüm donanımlarda; iletişim araçlarından, uzay araçlarına, askeri/ticari kullanımlardan (altimetreler, trafik donanımları, bazı özel camlar ve lensler vb.) tüketim mallarına (saatler, televizyonlar, oyuncaklar, telefonlar vb.) kadar her yerde kullanım alanı bulmuştur.
Silikon bakımından dünyadaki kaynaklar bol miktardadır. Öteden beri en çok üreten ülkeler, özellikle metallerde kullanılan silikon bakımından, halen dünya talebini rahatça karşılamaktadırlar. 1990’lı yıllarda yaklaşık aynı düzeyde (1998’deki toplam 3.4 milyon ton) sürdürülen üretimde Çin 880 bin tonla başta gelmekte; 433 bin tonla A.B.D., 420 bin tonla Norveç, 380 bin tonla Rusya, 260 bin tonla Brezilya, 260 bin tonla Kazakistan ve 195 bin tonla da Ukrayna bu ülkeyi izlemişlerdir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022