Gorgoda Nedir? Kimdir?

Silvikültör

Orman ağaçlarının yetiştirilmesi, geliştirilmesi, korunması, ürünlerinin kullanılması ve yer seçimini planlayan ve idare eden kişidir. Silvikültör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi […]

Orman ağaçlarının yetiştirilmesi, geliştirilmesi, korunması, ürünlerinin kullanılması ve yer seçimini planlayan ve idare eden kişidir. Silvikültör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağaç yetiştirme, ağaç hastalıkları, ağaçları seyreltmenin orman ürünü üzerindeki etkisi, yangının ve hayvan otlatmanın etkisi, tohum üretimi ve seçimi, farklı örneklerin filizlendirilmesi konularında araştırmalar yapmak,
b) Orman sahalarını ve sahaya uygun orman türlerini belirleyerek fidanları, ormanları gençleştirecek yeni nesil gelişmesini sağlamak için kesim yaptırmak,
c) Kuruyan ağaçları kestirmek, tohumluk ağaçları budatarak tohumların sahaya dökülmesini sağlamak,
d) Ormanlardan uzun süreli verim elde etmek amacıyla sistemler geliştirmek,
e) Kültür çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021