Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sistematik Felsefe ve Mantık Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında; bilgi teorisi, bilim felsefesi, etik, sanat felsefesi, varlık felsefesi, insan felsefesi, kültür felsefesi, toplum felsefesi, dil felsefesi, tarih felsefesi vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans […]

Yüksek öğretim kurumlarında; bilgi teorisi, bilim felsefesi, etik, sanat felsefesi, varlık felsefesi, insan felsefesi, kültür felsefesi, toplum felsefesi, dil felsefesi, tarih felsefesi vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Sistematik Felsefe ve Mantık Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sistematik Felsefenin ve Mantığı en etkin bir şekilde öğrencilere aktarmak,
b) Çağdaş bilgi anlayışlarını temele alan mantık ve düşünce sistemleri üzerine çalışmalar yapmak,
c) Değerler alanına ilişkin temel ahlak ve estetik yargılar geliştirmek ve tartışmaya açmak,
d) Eleştirel ve sistematik düşüncenin ilkelerini tanıtmak, eleştirel ve sistematik düşünme yeteneğini kazandırmak,
e) Kavramların bağlantıları hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
f) Sistematik felsefe alanına giren konularla gündelik yaşamın bağını kurmak ve gündelik yaşam alanında karşılaşılabilecek toplumsal, hukuki, siyasi, etik vb. sorunları çözebilecek bireyler yetiştirmek,
g) Felsefe alanının farklı disiplinlerini bir bütünlük oluşturacak biçimde düzenleyici ilkeler geliştirmek ve tanıtmak,
h) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
i) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
j) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
k) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
l) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
m) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
n) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
o) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
p) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
q) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021