Sıvaların dökülmesi hasarı

  • Nedir?
Sıvaların dökülmesi hasarı
Sıvaların dökülmesi hasarı

Zeminden kapiler etkiler ile yığma duvarlar içerisinde yükselen tuzlu su duvar malzemesinin bünyesinde bulunan tuzların da çözünmesine neden olur. Kapiler etkiler ile yükselen su, duvar yüzeyinden buharlaşırken bünyesindeki çözünmüş tuzlar kristalize olarak gerek malzeme boşluklarında gerekse sıva yüzeyinde birikerek tuz kusmalarına neden olurlar. Duvar içinde yükselen ve buharlaşan tuzlu su miktarına bağlı olarak zaman içerisinde kristalize olan tuzlar sıva içerisinde basıncın artmasına, tuğlaların ve sıvanın patlamasına neden olurlar.

Gözlemler: Yapılacak incelemeler ve gözlemler

  • Görsel analiz;
  • Sülfat tuzlarının araştırılması: X ışını ile defraktometrik ve ısıl analiz.
  • Nem analizi: Numunenin nem miktarı ve bu numunenin suya batırıldığında alabileceği azami su miktarı belirlenir.
  • Tuzların varlığı: Elektriksel iletkenlik tespit edilerek klorür, sülfat vs. tuzların varlığının etkileri değerlendirilir.
  • Tuz tipi: Tuzların tipi ve miktarları eriyebilme ve lonik Kromotografi yöntemleriyle hassas olarak belirlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir