Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sivil Savunma

Her şeyden önce bir koruyucu önlemler bütünüdür.Türkiye`de sivil savunma işleri 9 haziran 1958 tarih ve 7126 sivil müdafaa kanunu hükümlerine göre yürütülür.Bu yasaya göre sivil savunma, düşman saldırılarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi, önemli tesislerin korunması,savunma çabalarının halk tarafından desteklenmesi,cephe gerisindeki halkın moralinin bozulmaması için alınacak […]
Her şeyden önce bir koruyucu önlemler bütünüdür.Türkiye`de sivil savunma işleri 9 haziran 1958 tarih ve 7126 sivil müdafaa kanunu hükümlerine göre yürütülür.Bu yasaya göre sivil savunma, düşman saldırılarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi, önemli tesislerin korunması,savunma çabalarının halk tarafından desteklenmesi,cephe gerisindeki halkın moralinin bozulmaması için alınacak her türlü koruyucu önlem ve çalışmaları içerir.

Düşman saldırılarına hedef olabilecek önemli yerleşme bölgeleri,tesisler ve doğal afetlerle karşılaşabilecek yerler “hassas bölge”olarak ilan edilir. Hassas bölgelerde sivil savunmayı örgütlemekten, sivil savunmanın eğitim,idare ve genel denetiminden,yükümlülerin göreve çağırılmasından içişleri bakanı sorumludur.Bu işlerin amaca uygun bir biçimde planlanmasını,uygulanmasını ve hassas bölgeler arasındaki işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak için içişleri bakanlığına bağlı ve Bakana karşı sorumlu bir “Sivil savunma idaresi başkanlığı”kurulur.Mülkü idare amirleri kendi sınırları içindeki hassas bölgelerde sivil savunma çalışmalarından sorumludurlar.Hassas bölgelerdeki belediye ve özel idareler de sivil savunmaya ilişkin işleri yerine getirmekle yükümlüdürler ve bu yönden mülki amirlere karşı sorumludurlar.Askerlikle ilgisi olmayan ve milli savunmayla ilgili başka bir görev verilmemiş olan 15-65 yaş arasındaki kadın ve erkek yurttaşlar sivil savunma hizmetlerinde kendilerine verilecek görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022