Gorgoda Nedir? Kimdir?

Siyasi Parti

Ülke yönetimi konusunda ortak bir düşünce ve amaç çevresinde toplanan kimselerin oluşturduğu, anayasaya ve yasalara göre kurulmuş örgüt. Demokrasinin gelişmesi ve parlâmentonun yetkilerinin artması, siyasal partileri doğuran etkenlerin başında gelir. İlk siyasi parti, ABD’de 1790 yılında kurulmuştur. Siyasal partiler, dayandıkları grup ya da sınıfların istek ve çıkarlarını dile getirirler. Kendilerini destekleyen değişik eğilimli seçmenlerin çıkarlarını […]
Ülke yönetimi konusunda ortak bir düşünce ve amaç çevresinde toplanan kimselerin oluşturduğu, anayasaya ve yasalara göre kurulmuş örgüt. Demokrasinin gelişmesi ve parlâmentonun yetkilerinin artması, siyasal partileri doğuran etkenlerin başında gelir. İlk siyasi parti, ABD’de 1790 yılında kurulmuştur.

Siyasal partiler, dayandıkları grup ya da sınıfların istek ve çıkarlarını dile getirirler. Kendilerini destekleyen değişik eğilimli seçmenlerin çıkarlarını bağdaştırmayı amaçlarlar. Seçimlerde çoğunluğu elde eden parti hükümet kurma hakkını kazanır. Ayrıca, devletin gereksinim duyduğu yönetici kadroları siyasal partilerden sağlanır. Dikey ve yatay yapılı olmak üzere iki tür siyasi parti vardır. Dikey yapılı partiler, her sosyal gruptan insanın katılabildiği, bazı ilkeler çerçevesinde kurulmuş partilerdir. Örneğin; Muhafazakâr Parti, Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti gibi. Yatay yapılı partilerse yalnızca bir grubun çıkarlarını savunmak için kurulmuşlardır. Örneğin; Köylü Partisi, İşçi Partisi gibi.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022