Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sömürgecilik

Endüstri Devriminden sonra Avrupa devletleri, yeni ham madde kaynaklarına ve pazarlara gereksinim duydular. Gerek Avrupa’nın ham madde kaynakları bakımından yoksul oluşu, gerekse Avrupa devletlerinin birçok sanayi ürünlerinin ülkelerine girişine sınırlamalar getirmeleri üzerine, dikkatler Avrupa dışına çevrildi. Bu bakımdan yeni sömürgelerin bulunması önem kazandı. İngiltere, geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. Diğer Avrupa devletleri de onu izlediler. […]
Endüstri Devriminden sonra Avrupa devletleri, yeni ham madde kaynaklarına ve pazarlara gereksinim duydular. Gerek Avrupa’nın ham madde kaynakları bakımından yoksul oluşu, gerekse Avrupa devletlerinin birçok sanayi ürünlerinin ülkelerine girişine sınırlamalar getirmeleri üzerine, dikkatler Avrupa dışına çevrildi. Bu bakımdan yeni sömürgelerin bulunması önem kazandı. İngiltere, geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. Diğer Avrupa devletleri de onu izlediler. Asya, Afrika ve Lâtin Amerika’da sömürgecilik sonunda yerel kaynak ve kültürlere, tarih, din, dil ve örgütlenme deneyimlerine zarar verildi. Bu halkların uzun süre boyunduruk altında tutulmasına, yoksulluğa, geriliğe, kendi endüstri devrimlerini ve modernleşme süreçlerini özgürce yaşayamamalarına yol açtı.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022