Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sosyalizm

Toplum çıkarlarını birey çıkarlarının üstünde tutan, üretim ve mülkiyet konularında kamu denetimini kabul eden toplumsal örgütlenme biçimi. Sosyalizm, kapitalizme karşı olarak çıkmıştır. Kapitalizm, üretim araçlarıyla toprak üzerinde sınırsız haklara sahip, mülk edinme özgürlüğünün olduğu bir sistemdir. Sosyalizm, kapitalizmin bu anlayışına karşıdır. Sosyalizmde esas olan, gelir düzeyinin eşit dağılmasıdır. Bu da devlet denetiminde, mülk edinme özgürlüğü […]
Toplum çıkarlarını birey çıkarlarının üstünde tutan, üretim ve mülkiyet konularında kamu denetimini kabul eden toplumsal örgütlenme biçimi. Sosyalizm, kapitalizme karşı olarak çıkmıştır. Kapitalizm, üretim araçlarıyla toprak üzerinde sınırsız haklara sahip, mülk edinme özgürlüğünün olduğu bir sistemdir. Sosyalizm, kapitalizmin bu anlayışına karşıdır. Sosyalizmde esas olan, gelir düzeyinin eşit dağılmasıdır. Bu da devlet denetiminde, mülk edinme özgürlüğü sınırlanarak olacaktır.

Avrupa’da ortaya çıkan sosyalist akımlar 1864’te Londra’da Uluslar Arası Emekçiler Birliği’ni (I. Enternasyonal) kurdular. Bu birlik içinde Marksizm önemli bir ağırlığa sahipti. 1917 yılında yapılan devrimlerle Rusya’da ilk sosyalist devlet biçimi kurulmuştur. Rusya’da kurulan devlette komünist partiler ağırlıktaydı. 1989 yılında SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) dağılınca, komünist partilerin çoğu, adını sosyalist parti ya da sosyal demokrat parti olarak değiştirdi. Birçok ülkede sosyalist partiler ağırlıklarını kaybettiler.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022