Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sosyoloji Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında, ilk çağlardan günümüze geliştirilen ve toplumu anlamaya ve açıklamaya çalışan görüşler ve kuramlar ile bu kuramların, inançların ve uygulamaların zaman içinde nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin nedenleri […]

Yüksek öğretim kurumlarında, ilk çağlardan günümüze geliştirilen ve toplumu anlamaya ve açıklamaya çalışan görüşler ve kuramlar ile bu kuramların, inançların ve uygulamaların zaman içinde nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin nedenleri konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Sosyoloji Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aile sosyolojisi, Bilim sosyolojisi, Çevre sosyolojisi, alanlarında çalışmalar yürütmek,
b) Etnik ve azınlık gruplar, Fiziksel ve zihinsel özürlülük ve özürlüler, Geçlik, yaşlılık ve yaşlılar konularında araştırma ve çalışmalar yürütmek,
c) Göç sosyolojisi, Hukuk sosyolojisi, İletişim ve medya sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Trafik sosyolojisi konularında çalışmalar yürütmek,
d) Kadın, ev ve çalışma hayatı, Kırsal toplumsal yapılar ve köylülük, Kurumlar sosyolojisi, Küçük gruplar sosyolojisi konularında çalışmalar yürütmek,
e) Kültür, kültürel gruplar ve kimlik, Metodoloji, Niteliksel araştırma yöntemleri konularında çalışmalar yürütmek,
f) Sağlık ve tıp sosyolojisi, Sanat sosyolojisi, Sanayi sosyolojisi, Siyaset soyolojisi konularında çalışmalar yürütmek,
g) Sosyo-kültürel değişme, Toplumsallaşma, Toplumsal kontrol, suç ve sapma, Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik, Toplumsal yapı ve toplumsal dönüşümler konularında çalışmalar yürütmek,
h) Toplam kalite yönetimi ve yaşam kalitesi konularında çalışmalar yürütmek,
i) Türk sosyo-kültür yapısı konularında çalışmalar yürütmek,
j) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
k) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
l) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
m) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
n) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
o) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
p) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
q) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
r) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
s) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
t) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
u) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021