Gorgoda Nedir? Kimdir?

Stockholm Bildirisi

16 Haziran 1972 yılında dünya uluslarının Stockholm’da yaptıkları çevre konulu toplantının sonuç bildirisi. Stockholm Bildirisi, dünya ülkelerinin, çevrenin korunması konusunda ortak hareket etme kararı aldıkları en önemli belgelerden biridir. Sonuç bildirisinde; doğal çevrenin ve insanlığın kültürel mirası sayılan eserlerin korunmasının, daha iyi koşullar altında yaşamanın ve insan haklarının bir gereği olduğu belirtilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ve […]
16 Haziran 1972 yılında dünya uluslarının Stockholm’da yaptıkları çevre konulu toplantının sonuç bildirisi. Stockholm Bildirisi, dünya ülkelerinin, çevrenin korunması konusunda ortak hareket etme kararı aldıkları en önemli belgelerden biridir. Sonuç bildirisinde; doğal çevrenin ve insanlığın kültürel mirası sayılan eserlerin korunmasının, daha iyi koşullar altında yaşamanın ve insan haklarının bir gereği olduğu belirtilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ve gelecek kuşaklara daha iyi yaşam koşulları sağlanması için çevrenin korunmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Buna göre; gittikçe artan çevre tahribatını önlemek konusunda ülkeler birlikte hareket etme kararı almışlardır. Deniz kirliliğinin önlenmesi, soyu tükenen hayvanların koruma altına alınması, kültürel miras olarak kabul edilen tarihi yapıların restorasyonu ve bakımı gibi geniş bir yelpazede yürütülecek olan eylem plânı hazırlanmıştır. Bu çerçevede, çevre korumanın bir insanlık ödevi olduğu belirtilerek ülkelerin çevre korumaya yönelik yasalar hazırlaması ve uluslar arası kanunların yürürlüğe girmesi amaçlanmıştır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022