Gorgoda Nedir? Kimdir?

Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi

Hastaların iyileşmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla stoma ve yara bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan nitelikli sağlık personelidir. Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi; işletmenin […]

Hastaların iyileşmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla stoma ve yara bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan nitelikli sağlık personelidir. Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hekim ile işbirliği yaparak hastaya ve yakınlarına hastalığına ve yapılacak ameliyata ilişkin bilgi vermek,
b) Hastanın ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırmak, gerekli durumlarda psikolojik destek alması açısından yönlendirmek,
c) Ameliyattan önce yapılacak ameliyat türüne göre stoma bölgesini belirlemek,
d) Hastaya ve olası stoma tipine göre ameliyat sonrasında kullanacağı ürünleri tanıtmak,
e) Ameliyat sonrası erken dönemde (24-48 saat) ostomi torbasını değiştirmek, stomayı kanama, siyanoz gibi komplikasyonlar açısından değerlendirmek, gaz ve gaita çıkışını kontrol etmek, şeffaf torba yerleştirmek,
f) Hasta taburcu olana kadar hasta ve yakınına stoma ve yara bakımı (cilt temizliği, torbanın değiştirilmesi, pansuman yapımı vb.) yapabilme becerisi kazandırmak,
g) Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalara, gerekli durumlarda hasta yakınlarına kolostomi irrigasyon yapabilme becerisi kazandırmak,
h) Hastaların sosyal yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla günlük yaşam aktivitelerine yönelik (beslenme, cinsel yaşam, banyo yapma, ilaç kullanımı sportif faaliyetler, seyahat, iş yaşamı, atıkların yok edilmesi vb.) eğitim programları düzenlemek,
i) Periyodik takiplerle hastayı komplikasyonlar konusunda bilgilendirmek, komplikasyonların erken saptanmasını, bakımını ve hekimle işbirliği içerisinde tedavisini gerçekleştirmek,
j) Basınç ülserleri (yatak yarası) gelişmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak,
k) Yarayı değerlendirmek,(yaranın evresi, büyüklüğü, eksudanın niteliğ vb.) ve yara bakımını yapmak,
l) Bakım verdiği hastayı, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım yöntemini değerlendirerek en etkili ürüne karar vermek,
m) Bakım verdiği hastalara ilişkin hemşirelik uy

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021