Gorgoda Nedir? Kimdir?

Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim kurumlarında; sualtından ele geçirilen buluntulardan insanoğlunun denizcilik geçmişi vb. konularında eğitim-öğretim ve kazı çalışmaları yapan, yaptıran; lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel kazı, […]

Yüksek öğretim kurumlarında; sualtından ele geçirilen buluntulardan insanoğlunun denizcilik geçmişi vb. konularında eğitim-öğretim ve kazı çalışmaları yapan, yaptıran; lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel kazı, araştırma ve proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını Türkçe ve yabancı dilde ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir. Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sualtında kalan antik dönem gemi kalıntıları üzerinde farklı malzeme ve yöntemler kullanarak araştırma ve kazılar yapmak ve ortaya çıkardığı değerleri bilim dünyasına tanıtmak,
b) Dünyadaki sahil şeritleri boyunca gerek deniz savaşları sonucu gerekse kötü hava şartlarında dolayı batmış olan gemiler ve deniz ticaretinde kullanılan malzemeler ile ilgili araştırma ve kazılar yapmak ve sualtında kalan bu tarihi değerleri ortaya çıkararak bilim dünyasına tanıtmak,
c) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
d) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
e) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
f) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
g) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
h) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
i) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
j) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
k) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
l) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
m) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
n) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021