Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sualtı Kaynakçısı

Limanlardaki iskele ayaklarının kontrolünü, ihtiyaç duyulan koruma sistemlerinin kaynakla montesini, gemilerin su altında kalan saçlarında meydana gelen delinmelerin onarımını, deniz inşaatlarının yapılmasında ihtiyaç duyulan her türlü kaynak işlemini su altında yapan kişidir. Sualtı Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine […]
Limanlardaki iskele ayaklarının kontrolünü, ihtiyaç duyulan koruma sistemlerinin kaynakla montesini, gemilerin su altında kalan saçlarında meydana gelen delinmelerin onarımını, deniz inşaatlarının yapılmasında ihtiyaç duyulan her türlü kaynak işlemini su altında yapan kişidir. Sualtı Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:


a) İhtiyaç duyulan tüm dalış malzemelerini temin etmek,
b) Kaynak yapılacak yerin temizliğini ve hazırlığını yapmak,
c) Kaynak yapılacak yerin keşif işlemlerini yapmak,
d) Hazırlanan yerin sualtı kaynağını yapmak ve temizlemek,
e) İşin bitiminde gerekli raporlama işlemini yapmak,
f) Yapılan kaynak zeminin koruyucu boya ile yeniden boyanmasını sağlamak (su izolasyonunu sağlamak),
g) Gerektiğinde su altında, oksijenle kesim işlemlerini yapmak,
h) Gemi imalatında ağır büyük gemi gövdelerini su üstünde yüzdürerek kaynakla birbirine bağlamak, gemilerin kesilerek su üstünde uzatılmalarını sağlamak
i) Su altında yapılan montaj bakım onarım çalışmalarında kaynak yapmak,
j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022