Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sultan (Padişah) III.Murat

On ikinci Osmanlı Padişahı. III. Murat 1546 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası II. Selim, annesi Nurbanu Sultandır. Çocukluğu, doğduğu şehir olan Manisa’da geçen III. Murat iyi bir öğrenim gördü. 1574 yılında babasının ölümü üzerine tahta çıktığında ilk iş olarak erkek kardeşlerini öldürttü ve tahtını güvenceye aldı. O sırada hâlen sadrazamlık görevini yapmakta olan Sokullu Mehmet […]

Sultan (Padişah) III.MuratOn ikinci Osmanlı Padişahı. III. Murat 1546 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası II. Selim, annesi Nurbanu Sultandır. Çocukluğu, doğduğu şehir olan Manisa’da geçen III. Murat iyi bir öğrenim gördü. 1574 yılında babasının ölümü üzerine tahta çıktığında ilk iş olarak erkek kardeşlerini öldürttü ve tahtını güvenceye aldı. O sırada hâlen sadrazamlık görevini yapmakta olan Sokullu Mehmet Paşayı da görevde bıraktı. Padişahlığında, sırasıyla Venedik, İran ve Avusturya ile yapılan eski barış antlaşmalarını yeniledi; İran şahının ölümü üzerine başlayan karışıklıktan yararlanarak başlattığı sefer sonunda Azerbaycan, Tiflis, Nihavend ve Hamadan’ı Osmanlı egemenliği altına aldı. 1593’te Avusturya’ya savaş açtı; Osmanlılar açısından başarılı sayılamayacak bu savaşta Boğdan, Eflâk ve Erdel prenslikleri Avusturya ile birleşti. Devlet yönetimine ağırlığını koyacak hiçbir girişimde bulunmayan ve savaşta komutanlık görevini üstüne alacak bir kişilik gösteremeyen III. Murat, savaş hâlen sürerken tahta çıkışının 22. yılında hastalanarak hayatını kaybetti.

III. Murat, devlet yönetiminde fazla etkili olamamış, İran Savaşı’nda kazanılan galibiyet ve Kuzey Afrika’nın Osmanlı topraklarına katılması gibi başarılara karşın devlet gerileme sürecine girmiştir. On iki yıl süren İran seferi gibi uzun süren savaşlar nedeniyle halktan ağır vergiler alınmış, bunun sonucunda köylüler topraklarını terk etmiş ve tımar sistemi bozulmuştur. Yeniçeri ocağına rastgele adam alınması ve adam kayırılması ocağın disiplinini bozmuş, halkın ve askerin ayaklanmasna yol açmıştır. III. Murat, edebiyatla yakından ilgilenmiş, özellikle dini içerikli şiirler yazmıştır. Mezarı, Ayasofya Camii’nin avlusundadır.

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022