Gorgoda Nedir? Kimdir?

Sürveyan (Gemi)

Gemilerle ilgili gerekli gözetim hizmetlerini (draft sörvey, kantar takibi, sayım işlemleri), gemilerin kontrollerini, eksik belgelerini, personel denetimini yapan, standartlara ve prosedürlere uygun olup olmadığını inceleyen kişidir. Sürveyan (Gemi); işletmenin genel […]

Gemilerle ilgili gerekli gözetim hizmetlerini (draft sörvey, kantar takibi, sayım işlemleri), gemilerin kontrollerini, eksik belgelerini, personel denetimini yapan, standartlara ve prosedürlere uygun olup olmadığını inceleyen kişidir. Sürveyan (Gemi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yükleme ve tahliye esnasında geminin su yüzeyindeki seviyesine göre yükün miktarının belirlemek,
b) Gözetim hizmeti sırasında yükleme veya tahliyenin sürekli takibini yapmak,
c) Gözetim hizmeti sırasındaki fotoğraflama işlemlerini yapmak,
d) Kantarda ağırlık tespiti yapmak (tartım, ölçüm),
e) Kalite ve miktar gözetimi tespiti yapmak,
f) Fiziksel testler yapmak,
g) Yapılan işlerle ilgili gerekli formları doldurmak,
h) Belli tonajlarda analiz yapılmak üzere tahliye sırasında numune almak,
i) Sayım yapılacak paketli ve parça ürünlerin sürekli takibini yapmak,
j) Kontenjanların kontrolü ve mühürlenmesi işlerini yapmak,
k) Geminin saç kalınlığını ölçmek, limitlerden düşmüş ise onarımını istemek,
l) Her türlü dökme ve likit yükün kalite ve miktar tespitinde doğru ve kesin sonuçlar verebilecek modern teknik donanımını uygulamak,
m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021