Gorgoda Nedir? Kimdir?

Süs Bitkileri Yetiştiricisi

Kendi işletmesinde kesme çiçek ve dış-iç mekan bitkilerini yetiştirilmesi, bakımının ve gelişiminin sağlanması ve pazarlanması işlerini yapan/yapılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Süs Bitkileri Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma […]

Kendi işletmesinde kesme çiçek ve dış-iç mekan bitkilerini yetiştirilmesi, bakımının ve gelişiminin sağlanması ve pazarlanması işlerini yapan/yapılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Süs Bitkileri Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde çalışan personeli sevk ve idare etmek,
b) Bitkilerin fiyatları, indirim ve kampanyalarını belirlemek,
c) Satılan ürünlerin fatura, sevk, irsaliye vb. makbuzları düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak,
d) İşletme faaliyetlerinden doğan yasal zorunlulukların vergi vb. işlerin yürütülmesini sağlamak,
e) Ekim ve dikim hazırlığı yapılmasını sağlamak,
f) Tohumdan fide yetiştirilmesini sağlamak,
g) Çiçekten fide/fidan yetiştirilmesini sağlamak,
h) Aşılama yöntemi ile fidan yetiştirilmesini sağlamak,
i) Ayırma yöntemi ile fide yetiştirilmesini sağlamak
j) Daldırma yöntemi ile fide yetiştirilmesini sağlamak
k) Uygun koşullarda dikim yapılmasını sağlamak,
l) Çevre koşullarının düzenli olmasını sağlamak,
m) Toprak analizi yaptırtarak uygun gübreyi belirlemek,
n) Zamanında ve uygun koşullarda sulama,gübreleme, çapalama yapılmasını sağlamak,
o) Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yapılmasını sağlamak,
p) Yabani otları temizlenmesini sağlamak,
q) Çiçeklerde budama yaptırılarak verim ve kaliteyi artırmak,
r) Sağlıksız bitkileri imha edilmesini sağlamak,
s) Gerektiğinde saksı ve toprak değiştirilmesini sağlamak,
t) Zamanında hasat yapılmasını sağlamak,
u) Hasat yapılan çiçekleri uygun koşullarda depolanmasını sağlamak,
v) Bitkilerin uygun koşullarda ambalajlanması ve kolilenmesini sağlayarak pazara hazır hale getirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021