Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tarih, Felsefe, Sosyoloji ve ilgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi

Yüksek öğretim Kurumunda lisans ve lisan üstü düzeylerde sosyoloji, sosyal antropoloji, diplomasi, felsefe, tarih, uluslar arası ilişkiler ve diğer sosyal bilim konularında eğitim öğretim çalışmalar yapan, yaptıran, mastır programları uygulayanlara rehberlik eden kişidir. Tarih, Felsefe, Sosyoloji, ilgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi […]
Yüksek öğretim Kurumunda lisans ve lisan üstü düzeylerde sosyoloji, sosyal antropoloji, diplomasi, felsefe, tarih, uluslar arası ilişkiler ve diğer sosyal bilim konularında eğitim öğretim çalışmalar yapan, yaptıran, mastır programları uygulayanlara rehberlik eden kişidir. Tarih, Felsefe, Sosyoloji, ilgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarihin çeşitli dönemleri üzerinde ilmi metotlarla araştırma yapmak için yayınlanan tüm resmi devlet dokümanların inceleyip bulgulardan yararlanmak,
b) Belgelere dayanarak tarihi olaylardan sosyoloji sonuçlar çıkarmak,
c) Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan bilgileri değerlendirip insan topluluklarının doğuşunu, gelişmesini, yaşayış tarzını, sosyal ilişkilerini araştırarak insanın faaliyette bulunduğu safhalara ait kronolojik kayıtlar ve bu çalışmalarla ilgili rapor hazırlamak ,
d) Felsefe konusunda araştırma çalışmaları yapıp insan bilgisini akılcı incelemesi ve ilkelerin ortaya konmasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak,
e) Filozofların genel düşüncelerinden, görüşlerinden yararlanarak araştırmalarla yapmak,
f) Toplum olaylarını ve toplumun sorunlarını araştırıp teşhis ederek bunlarla ilgili çözüm önerileri getirir,
g) Mevcut kaynaklardan yararlanıp diğer sosyal bilimlerin getirdiği verileri kullanarak toplum bireylerinin hangi etkiler altında kaldığının araştırmasını yapmak,
h) Topluma yön vermede ve yol göstermede önderlik etmek,
i) Tüm toplumsal olayların sonuçlarını inceleyip çıkardığı sonuçları ilgili mercilere iletmek,
j) Politik kuruluların doğuşu, gelişmesi, faaliyeti, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin tespiti, politik davranış ve politika teorisinin gelişmesi konusunda araştırmalarda bulunmak,
k) Fiziki ve kültürel olaylar arasındaki ilişkileri belirtmek,
l) Tarih, felsefe, sosyoloji, sosyal antropoloji, coğrafya, arkeoloji, siyasi bilim, teoloji, diplomasi,uluslar arası ilişkiler ve diğer sosyal bilim konularında öğretim çalışmaları yapmak,
m) Ders programı hazırlayıp öğretim üyesi olarak ders vermek,
n) Öğrencileri sınav yapıp değerlendirmek ve ö

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022