Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı

Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyen ve yürüten kişidir. Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Kooperatif kurulması […]
Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyen ve yürüten kişidir. Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kooperatif kurulması aşamasında yasal çalışmaları yürütmek,
b) Kooperatifte ilgili kayıtların kanun ve sözleşmeye uygun olarak tutulmasını sağlamak,
c) Üyelere kooperatifin para durumu, taşınmaz malları gibi konularda bilgi vermek,
d) Kooperatif yöneticilerinin talimatı ile genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
e) Genel kurul toplantısından önce çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe tekliflerini hazırlayıp denetçilere vermek ve genel kurul toplantısından önce ortakların incelemesine sunmak,
f) Genel kuruldan alınan yetkiyle işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirmek,
g) Genel kurulun kararları doğrultusunda köy hizmetleri teşkilatıyla da teknik seviyede işbirliği yaparak kooperatif işlerini yürütmek,
h) Kooperatifin muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
i) Denetçilerin seçimlerini, görevden alınmalarını ve kooperatifi temsile yetkili şahısları ticaret siciline kayıt ve ilan ettirmek,
j) Kooperatifin amacına uygun taşınmaz malların alımlarında tapu devri gibi işlerin takibini yapmak,
k) Gerektiğinde kooperatifin sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022