Gorgoda Nedir? Kimdir?

Telgraf Telem Şefi

Giden ve gelen telgrafların, teleks ve faksların zamanında alınmasını, yazılmasını ve haberleşme araçlarının düzenli çalışmasını sağlayan kişidir. Telgraf Telem Şefi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Çalışanların görev bölüm cetvellerini hazırlamak, […]
Giden ve gelen telgrafların, teleks ve faksların zamanında alınmasını, yazılmasını ve haberleşme araçlarının düzenli çalışmasını sağlayan kişidir. Telgraf Telem Şefi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışanların görev bölüm cetvellerini hazırlamak, çalışma düzenini sağlamak,
b) Yazılmış olan telgraf, teleks ve faksları incelemek, gelenlerin zamanında ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
c) Giden ve gelen telgrafların, teleks ve faksların zamanında alınmasını, yazılmasını ve haberleşme araçlarının düzenli olarak çalışmasını sağlamak,
d) Arızalı olan haberleşme araçlarını ilgililere bildirmek,
e) Sürekli haberleşme yapılan kurum ve kuruluşların telgraf adresleri ve faks numaralarını gösterir bilgiler için defter tutmak,
f) Haberleşme araçlarından alınan telgraf, teleks ve faksları kontrol etmek, bunlardan aracılık yapılması gerekenlerin üzerine çağrı işaretleri koymak, mektup ve telgraf niteliğinde olanları rapor etmek,
g) Kendi merkezinden yazılan telgraf ve faksların (aracılık yapılanlar dahil) yerlerine zamanında yazılıp yazılmadığını kontrol etmek, gecikme olduğu zamanlarda nedenini zamanında amirine bildirmek,
h) Önemli kaza ve olaylara ait, telgraf ve faksları derhal amirlerine ve yetkililere bildirmek,
i) Gün içerisinde yazılan ve alınan telgraf ve faksların paketlenip kaldırılmasını ve saklanmasını sağlamak,
j) Dağıtılacak telgraf, teleks ve faksların zamanında gönderilmesini sağlamak,
k) Telgraf ve telem memurlarının birbirine devir teslimleri ile ilgili defterin düzenlenmesini ve kullanılmasını sağlamak,
l) Telgraf, telem arşivini tutmak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022