Temiz Hacimler

Temiz Oda: Havada bulunan partiküller, ısı, nem, hava basıncı, hava basınç akış modelleri, hava hareketi, titreşim, gürültü, organizmalar ve ışıklandırma açısından çevresel olarak kontrol edilen özel olarak inşa edilmiş kapalı alandır.

Hava temizliği sınıfları
Hava temizliği sınıfları

Temiz Hacim: Havada bulunan partikül konsantrasyonunun belirli sınırlarda veya bu belirli sınırların altında olduğu, belirli bir alandır.

Konvensiyonel Akışlı Temiz Oda: tek yönlü olmayan veya karma hava akış modellerine ve hızlarına sahip olan bir temiz oda.

Hepa Filtre (Yüksek Etkinlikli Partikül Hava Filtresi): 0.3 mm partiküllerde % 99.97’den fazla etkinliğe sahip olan bir filtredir.

Ulpa Filtre (Ultra Alçak Penetrasyon Havası Filtresi): 0.12 mm  partiküller üzerinde minimum % 99.999’luk bir etkinliğe sahip olan filtredir.

Tek Yönlü Akış: Aynı hızda ve aynı yönde, genel olarak paralel akım çizgilerinde havanın akışı.

Eksfiltrasyon: Farklı basınçlar nedeniyle kapılar ve geçitlerdeki çatlaklar, malzeme transferi sırasında meydana gelen açılımlar vb. nedeniyle havanın odanın dışına sızması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir