Gorgoda Nedir? Kimdir?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal anlaşmazlık ve çatışmalar, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra da sürdü. Mustafa Kemal’in önderlik ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu ile buna muhalefet edenler arasındaki siyasal rekabet yeni dönemde daha değişik biçimler aldı. 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Ali Fuat Cebesoy, Sabit Sağıroğlu, […]
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal anlaşmazlık ve çatışmalar, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra da sürdü. Mustafa Kemal’in önderlik ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu ile buna muhalefet edenler arasındaki siyasal rekabet yeni dönemde daha değişik biçimler aldı. 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Ali Fuat Cebesoy, Sabit Sağıroğlu, İsmail Canbolat, Adnan Adıvar, Kâzım Karabekir ve Rauf Orbay kurucular arasında yer aldılar. Fırkanın bildirisinde diktatörlüğe karşı olunduğu, yönetimin ve hükümetin sıkı biçimde denetlenmesi gerektiği belirtiliyordu. Temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasının desteklendiği, halkın din duygularına saygılı olunduğu açıklanıyordu. İktidar ve muhalefet partileri arasındaki siyasal mücadelenin şiddetlendiği bir sırada Şubat 1925’te Şeyh Sait Ayaklanması başladı. Yöneticilerinin bu ayaklanmaya katıldığı gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022