Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)

Sorumluluk alanı içerisindeki telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ile ilgili işlemleri yürüten kişidir. Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Sorumluluk alanı içerisinde iletişim hatları, trafik kontrolörü tesisleri, ses […]
Sorumluluk alanı içerisindeki telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ile ilgili işlemleri yürüten kişidir. Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluk alanı içerisinde iletişim hatları, trafik kontrolörü tesisleri, ses kayıt cihazları, enerji kaynakları, telefon santralleri, telsiz sistemleri, bilgi sistemleri, geçit koruma sistemleri, haberleşme ve alarm, saat tesislerinin işletmeciliğini ve bakımını yapmak,
b) Sorumluluğu alanındaki tesislerin bakım, tamir, tadilat ve yeniden yapılması gereken işlerin yapılmasını sağlamak, işyerinin ve işlerin takibini yapmak,
c) Sorumluluk alanındaki tesislerde meydana gelen arızaların trafiği ve haberleşmeyi aksatamadan giderilmesini sağlamak,
d) Aylık arıza, faaliyet ve tesis raporlarını hazırlamak ve üst makamlara sunmak,
e) Emrindeki vasıta ve cihazları her an hizmete hazır bulundurmak, sicil defterini tutmak,
f) Üst makamlarca kendisine verilen işleri takip etmek, ve sonuçlandırmak,
g) Sorumluluğundaki elemanlar tarafından yapılan bakım, onarım ve değişiklikleri kontrol etmek eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
h) Sorumluluğundaki tesislerin aylık, haftalık ve günlük bakımlarının yapılmasını takip etmek, gerekli tedbirleri zamanında almak,
i) İşyerinde çalışan personelin devam çizelgelerini ve hak edişlere ait modelleri, puantajlarını, işçi sigorta işlemlerine ait evrakları imzalamak,
j) Sorumluluğundaki tesisleri gözetim altında tutarak aksaklıkların en kısa sürede giderilmesini sağlamak,
k) Görevleri ve karşılaşacakları zorluklar ve tereddüt edecekleri konularda üst makamlardan talimat ve yardım istemek,
l) Ayda bir defa bölgesi dahilinde sistem fonksiyonlarını, tesisleri tren veya oto ile turne yaparak kontrol etmek, görülen aksaklıkları gidermek, rapor hazırlamak,
m) Personeli idari ve teknik konularda eğitimlere katılmalarını sağlamak, işbaşı eğitimine önem vermek ve turnelerde personelin bilgi düzeyini kontrol etmek,
n) Sorumluluğundaki tesislerde çalışan personelin kullandıkları demirbaşın ihtiyaca göre temin edilmesini sağlamak, bakımlarına gerekli özenin gösterilmesini kontrol etmek, eksikliklerini tamamlamak,
o) Bina araç ve gereçlerin yangından korunması için gerekli önlemleri almak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022