Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Türkiye’de cumhuriyetin ilânından sonraki en önemli reformlardan biri eğitim ve öğretim alanında gerçekleşti. Osmanlı Devleti’nden devralınan okul ve medrese ikiliğine sahip eğitim sistemi bir süre korundu. Bu ikiliğe son vermek amacıyla Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) konusunda bir yasa önergesi hazırlandı. Bu önerge, 3 Mart 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bütün […]
Türkiye’de cumhuriyetin ilânından sonraki en önemli reformlardan biri eğitim ve öğretim alanında gerçekleşti. Osmanlı Devleti’nden devralınan okul ve medrese

ikiliğine sahip eğitim sistemi bir süre korundu. Bu ikiliğe son vermek amacıyla Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) konusunda bir yasa önergesi hazırlandı. Bu önerge, 3 Mart 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bütün öğretim kurumlarını Maarif Vekâletine bağlıyordu. Din eğitimi için bir ilâhiyat fakültesinin; imam ve hatip yetiştirmek için de ayrı okulların kurulması kabul edilmişti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte medreseler kapatılırken, ilkokullarda Kur’an; liselerde din, Arapça ve Farsça dersleri kaldırılmıştı. Yabancı ve azınlık okullarına da Türkçe dersler kondu ve bu okullar Maarif Vekâletinin denetimine alındı.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022