Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tevhid

İslâm inanışına göre Tanrı’nın birliğini, bütün yetkin nitelikleri kendisinde topladığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek. Tevhid sözcüğü Kur’an’da geçmemekle birlikte ayetlerin büyük bir bölümü, çeşitli yönleriyle bu inancı dile getirir. Zamanla divan edebiyatında bu inancı konu edinen şiirler yazılmış ve bu şiir türü de aynı adla anılmaya başlanmıştır. Divan edebiyatında konusu Tanrı’nın birliğini ve ululuğunu […]
Tevhidİslâm inanışına göre Tanrı’nın birliğini, bütün yetkin nitelikleri kendisinde topladığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek. Tevhid sözcüğü Kur’an’da geçmemekle birlikte ayetlerin büyük bir bölümü, çeşitli yönleriyle bu inancı dile getirir. Zamanla divan edebiyatında bu inancı konu edinen şiirler yazılmış ve bu şiir türü de aynı adla anılmaya başlanmıştır. Divan edebiyatında konusu Tanrı’nın birliğini ve ululuğunu övmek olan şiirlere tevhid denmiştir. Genellikle kaside, ender olarak da gazel, kıt’a, mesnevi biçiminde yazılmıştır. Türk edebiyatına 13. yüzyıldan sonra girdi. Divan şairlerinin genellikle divanlarının başına koydukları tevhidlerin temel konusu, zayıf ve çaresiz durumdaki insanın yüce ve güçlü Tanrı’ya yalvarıp ondan yardım istemesidir.

Yazı etiketi:

Kategori: Dini Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022