Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tıbbi Sekreter

Tıbbi Sekreter, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, hastaların muayeneye hazırlık, kabul ve dosya işlemlerini yapma ile tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Tıbbi Sekreter, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin […]
Tıbbi Sekreter, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, hastaların muayeneye hazırlık, kabul ve dosya işlemlerini yapma ile tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Tıbbi Sekreter, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:


a) Büro ekipmanlarını kullanıma hazır hale getirmek,
b) Haberleşme kayıtları tutmak,
c) Hastaların muayeneye hazırlık ve kabul işlemlerini yapmak,
d) d)Yatak imkânı bulunan hastanelerde hasta yatış evrakları hazılamak,
e) hasta yakınları ile irtibat sağlamak,
f) hastaların yatırılmasını sağlamak ve hasta çıkış evraklarını hazırlamak gibi işlemleri yapmak,
g) Hasta dosyası işlemlerini yapmak,
h) Dokümanları yazmak,
i) Dokümanların onaylanmasını, kayıt defterine işlenmesini ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,
j) Dokümanları dosyalarına yerleştirmek,
k) ı) Hastalık tanılarını kodlamak,
l) Tanı kartlarını kodlamak ve tasnif etmek,
m) Periyodik istatistik formlarını doldurmak ve ilgili yerlere ulaşmalarını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022