Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tipo Baskıcı

Kalıpta, görüntüyü yansıtacak (basacak) yerlerin yüksek, basılmayacak yerlerin çukurda olduğu baskı makinesinde, el ve makine dizgi bölümünden gelen metin ve cetvel kalıpları ile klişe bölümünden gelen resim kalıplarının baskısını yapan kişidir. Tipo Baskıcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve […]
Kalıpta, görüntüyü yansıtacak (basacak) yerlerin yüksek, basılmayacak yerlerin çukurda olduğu baskı makinesinde, el ve makine dizgi bölümünden gelen metin ve cetvel kalıpları ile klişe bölümünden gelen resim kalıplarının baskısını yapan kişidir. Tipo Baskıcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşin ve basılacak materyalin özelliğine göre baskıda kullanılacak malzemeyi hesaplamak ve hazırlamak,
b) Tipo baskı makinesinin mürekkep haznesini ve silindirlerini silmek,
c) Makinenin baskı öncesi genel bakımını yapmak,
d) Hazneye boya vermek ve ayarlarını yapmak,
e) Basılacak işten daha iyi netice alabilmek için düzenleme çalışmaları yapmak,
f) Olabilecek hataları tespit etmek için, baskıya geçmeden önce ön deneme baskısı yapmak,
g) Baskı örneğini daima el altında bulundurmak, baskı esnasında belirli aralıklarla örnekler alarak renk, görüntü, yerleştirme ve baskı hataları olup olmadığını kontrol etmek ve istenilen işi orijinaline uygun olarak basmak,
h) Basılan işte kesim yapılacaksa, özel bıçakçı tarafından hazırlanan çelik bıçakların kalıbını makineye takmak ve kesim işlemi yapmak,
i) Özellikle fatura, makbuz, bilet gibi işlerde numaratör kullanarak basım işlemini gerçekleştirmek,
j) Tipo baskı makinelerinin haftalık temizlik ve bakımını yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022