Titreşim

Cisimlerde oluşan ve gözle algılanması zor olan ileri geri, sağa sola ya da değişik yönde karşılıklı düzenli devinim. Zarlar, sarkaç, gitar gibi telli müzik aletlerindeki teller, ses ve elektrikte bu türden düzenli devinim söz konusudur. Yan yana duran iki ya da daha çok noktanın birbirini izleyen titreşimleri dalgaları oluşturabilir. Bir saniyedeki titreşim sayısı frekansı verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir