Gorgoda Nedir? Kimdir?

Toplum Bilim

Sosyal yaşamımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal olaylar ve olgular), insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen bilim dalı. Sosyoloji olarak da adlandırılır. Varsayımlardan çok; var olan ortaya koymaya çalışan, sosyal gerçeğe eğilen bir araştırma alanıdır. İnsanların birbirleriyle kurdukları sosyal ilişkileri, sosyal gruplar, kurumlar ve örgütler arasındaki ilişkileri, toplu eylem, […]
Sosyal yaşamımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal olaylar ve olgular), insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen bilim dalı. Sosyoloji olarak da adlandırılır. Varsayımlardan çok; var olan ortaya koymaya çalışan, sosyal gerçeğe eğilen bir araştırma alanıdır.

İnsanların birbirleriyle kurdukları sosyal ilişkileri, sosyal gruplar, kurumlar ve örgütler arasındaki ilişkileri, toplu eylem, toplu direniş gibi topluluk ve birey davranışlarını, farklı düzeylerde bütün sosyal etkileşim biçimlerini, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme olasılıklarını belirli yöntemlerle inceler. İnsanın, sosyal olarak adlandırılabilen bütün davranışları, toplumbilimin ilgi alanına girer.

Toplumbilim ilk kez 18. ve 19. yüzyıllarda bir araştırma alanı olarak ortaya çıktı. Bu terim, ilk kez bir bir bilim felsefecisi olan Fransız, August Comte (1798-1857) tarafından kullanıldı ve İngiliz Herbert Spencer (1820-1903) tarafından da geniş kitlelere tanıtıldı.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022